Thay Đổi Việc

Bí quyết cải thiện những người ưa nhảy việc

Bạn không theo kịp mọi người ?? Một điều là nếu khi “sự hợp tác” không thật sự “ăn khớp”, rồi bạn lại thay đổi công việc chỉ đơn giản

Mẹo giúp bạn nghỉ việc chuyên nghiệp

Đồng thời hãy liên lạc với 2 – 3 đồng nghiệp/ sếp và đề nghị họ làm người tham khảo cho bạn. Hãy tận dụng khi tình cảm của bạn

Sai lầm cần tránh khi bạn muốn đổi nghề khác

Có bạn bè, người quen làm ở công ty đó là một lợi thế, tuy nhiên, đừng nộp hồ sơ chỉ vì sự quen biết ấy. Ngoài thông tin từ

Đầu năm nhảy việc có nên hay không?

Dù kết quả thế nào bạn cũng không phải là người gặp bất lợi. Nếu thành công, bạn vẫn có thể làm ở công ty tốt, bên cạnh là đồng

Những điều tuyệt đối không làm khi nhảy việc

Nếu bạn để bụng những suy nghĩ về việc một đồng nghiệp “nặng mùi” hoặc một đồng nghiệp thường xuyên để thức ăn rữa ra trong tủ lạnh thì cũng

Kỹ năng cần thiết cho quá trình nhảy việc

Nếu chọn hầu hết phương án B: Bạn sẵn sàng để thay đổi những không phải sang một lĩnh vực khác Bạn đã sẵn sàng để chuyển hướng sự nghiệp?